วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษจัดกีฬา

วันที่ 13 มีนาคม 2560
นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่วขันกีฬา "สิงสัมพันธ์ " ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดการแข่งขัน วันที่ 13 -19 มีนาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่ห์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตอง และการแข่งขันกองเชียร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯ โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว เทศบาลตำบลปรางค์กู่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...