วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้นำคณะสงฆ์ นำโดยท่านพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสตร์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ และคณะสงฆ์ จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอภูสิงห์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อุบาสกอุบาสิกา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประกอบพิธี ฯ ในครั้งนี้ ประมาณ 600 คน และ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูปไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ราษีไศล

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริ...