วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้นำคณะสงฆ์ นำโดยท่านพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสตร์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ และคณะสงฆ์ จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอภูสิงห์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ และอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อุบาสกอุบาสิกา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประกอบพิธี ฯ ในครั้งนี้ ประมาณ 600 คน และ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...