วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานเงาะทุเรียนศรีสะเกษ 2560

25 มิถุนายน 2560 เวลา 17.30 น.นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายยงยุทธ นนทโคตร ผู้ช่วยเกษตรอำเภอขุนหาญ นำเกษตรกรเข้ารับรางวัลการประกวดผลผลิตการเกษตรในงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ Asian Trade Fair 2017 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน โดยชาวสวนอำเภอขุนหาญได้รับรางวัล ดังนี้
1.ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง - รางวัลชนะเลิศที่ 1
และรางวัลชนะเลิศที่ 3 นายอุทัย ขันคำ บ้านหนองเก่า ต.พราน (ชนะเลิศทุเรียนในงานเงาะทุเรียนศรีสะเกษ 4 ปีซ้อน ปี 2557/2558/2559/2560)
-รางวัลชนะเลิศที่ 2 นายฟอง วรรณสิทธิ์ บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน
2.เงาะพันธุ์โรงเรียน
- รางวัลชมเชย นายสถาพร ขันคำ บ้านหนองเก่า ตำบลพราน
3.ขนุนเนื้อเหลือง
-รางวัลชนะเลิศที่ 3 นายสมาน ศรีระเริญ บ้านตาเอก หมู่ 8 ตำบลกันทรอม
4.ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่
-รางวัลชนะเลิศที่ 2 นายรังสฤษย์ ผ่องศรี บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...