วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกำจัดวัชพืช

จังหวัดศรีสะเกษ

19 ก.ค.2560 ท่านธวัช สุระบาล ผวจ.ศก. มอบหมายให้ท่านเมธี สุพรรณฝ่าย รองผวจ.ศก. เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับอำเภอ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกำจัดวัชพืช/สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 29 - 31 ก.ค.2560 ณ ห้วยคล้า ต.หมากเขียบ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ โดยกำหนดวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ
1. เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
3.พัฒนาแหล่งน้ำและกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com