วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คลองสวยน้ำใส ขุขันธ์

(อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนำ้ใสไร้ผักตบชวา ณ คลองอิสานเขียวตำบลจะกง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.จะกง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ฯ/ผู้ช่วยฯ/สารวัตรกำนัน ส่วนราชการตำบลจะกงและประชาชน จำนวนประมาณ 200 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ..............................       สถานีขนส่งเทศบาล  ร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ อปพร.ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดิน...