วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คลองสวยน้ำใส ขุขันธ์

(อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนำ้ใสไร้ผักตบชวา ณ คลองอิสานเขียวตำบลจะกง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.จะกง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ฯ/ผู้ช่วยฯ/สารวัตรกำนัน ส่วนราชการตำบลจะกงและประชาชน จำนวนประมาณ 200 คน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...