วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กันยายน 2560 มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาทั้งสิ้น 1,373 ราย

วันนี้ 5 กันยายน ๒๕๖๐ นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอกันทรลักษ์ ดำเนินการรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุ มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 676 ราย แยกเป็น
- งานดอกไม้จันทร์ 122 ราย
- งานโยธา 72 ราย
- งานบริการประชาชน 243 ราย
- งานประชาสัมพันธ์ 42 ราย
- งานขนส่ง 24 ราย
- งานแพทย์ 75 ราย
- งานรักษาความปลอดภัย 79 ราย
- งานจราจร 19 ราย
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กันยายน 2560 มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาทั้งสิ้น 1,373 ราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...