วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมแรลลี่ศรีสะเกษ 2561

เจาะลึกศรีสะเกษ! จังหวัดนี้มีดีมากมาย

เปิดงาน “แรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ”

พร้อมดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ล้ำค่าแห่งแดนอีสาน


ศรีสะเกษ – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - จังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ      จัดงานแถลงข่าวงานกิจกรรม “แรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษ” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้ชุมชนเกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการนำกิจกรรมแรลลี่ที่สนุกสนานเป็นตัวเชื่อมต่อสถานที่น่าสนใจต่างๆในแต่ละท้องถิ่นพร้อมชูสินค้า OTOP  อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมมากมายตามเส้นทาง เชื่อมโยงของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกท่านจะเห็นมุมมองใหม่และประทับใจในจังหวัดศรีสะเกษไม่รู้ลืม โดยกิจกรรมแรลลี่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


กิจกรรมแรลลี่ “ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ” ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทยทุกคน สำนักพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือก 85 หมู่บ้านที่มีความพร้อมใน 22 อำเภอให้เป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  จัดกลุ่มการท่องเที่ยวออกเป็น 7 แนวคิด

เส้นทางอารยธรรมขอม ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน

เส้นทางวิถีชนเผ่า ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน

เส้นทางสายไหม ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน

เส้นทางวิถีเกษตรปลอดภัยครอบคลุม 20 หมู่บ้าน

เส้นทางผลไม้ดินภูเขาไฟครอบคลุม 4 หมู่บ้าน

เส้นทางตามรอยพระพุทธศาสนาครอบคลุม 13 หมู่บ้าน

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครอบคลุม 14 หมู่บ้าน


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า “ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมุ่งเน้นรายได้และความเจริญในภูมิภาคทั่วประเทศ จึงได้เกิดโครงการชุมช่องท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้นในทุกจังหวัด และจังหวัดศรีษะเกษเองก็มีผลิตภัณฑ์ มีศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาบูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในเมืองกีฬา (Sport City) จึงดำเนินงานตามนโยบาลภาครัฐในรูปแบบกิจกรรม แรลลี่ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมเชื่อมโยงทั้ง 7 แนวคิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการขายสินค้าและการท่องเที่ยว อีกทั้งจะสร้างความประทับใจสร้างประสบการณ์ล้ำค่าให้ผู้มาเยี่ยมเยือนและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน”


กิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช็อป ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ โดยการจัดแรลลี่ครั้งนี้ ได้จัดให้มีแรลลี่ท่องเที่ยวพร้อมกันเป็นสองประเภท ได้แก่ แรลลี่รถยนต์ และรถจักรยาน เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษมีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ โดยจะมีรถยนต์เข้าร่วม 30 คัน จักรยานจำนวน 100 คัน แรลลี่นี้มิใช้เป็นเพียงกิจกรรมสนุกสนาน แต่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และมุมมองอันล้ำค่าจาก 5 เสน่ห์ของจังหวัดคือ

SMILE ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเจอ

STORY มีเรื่องเล่าต่างๆ ที่น่าสนใจ ไมว่าจะเป็นความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ

SURPRISE มีกิจกรรมที่น่าประหลาดใจอย่างมากมาย

SECRET สูตรลับสูตรเด้ดอาหารจานเด็ดที่ต้องเข้าไปชิมในชุมชนเท่านั้น

SPIRIT ความมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี  อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนตามนโยบาลของรัฐบาล


จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองศรีสะเกษไปพร้อมๆ กัน

   

# # #

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน

บูรณี จันทรปรรณิก

099.419.63.24

อีเมล์: webster.saman@gmail.com

ไลน์: ton_buranii

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 20-26 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com