วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองศรีสะเกษพัฒนาลานออดหลอด
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ..............................       สถานีขนส่งเทศบาล  ร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ อปพร.ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดิน...