วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563
***********

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นางสาวจารุวรินทร์  ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ ไหว้พระพุทธรูปประจำศูนย์ พระประชาบดี ศาลตายาย และเปลี่ยนผ้าแพร 7 สี   
      เวลา 10.00 น. ได้ดำเนิน“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการรักษาศีลห้าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และการตั้งจิตตั้งหมั่นในการบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล ภาวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 20-26 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com