วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563

“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563
***********

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นางสาวจารุวรินทร์  ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ ไหว้พระพุทธรูปประจำศูนย์ พระประชาบดี ศาลตายาย และเปลี่ยนผ้าแพร 7 สี   
      เวลา 10.00 น. ได้ดำเนิน“โครงการรักษาศีล อิ่มบุญ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการรักษาศีลห้าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศน์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และการตั้งจิตตั้งหมั่นในการบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล ภาวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน One Home ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2565 เวลา 22:48

    Woori Casino | The Best Online Casino in Philippines
    Woori Casino has all the casino games 카지노사이트 that leovegas you need, including blackjack, poker, roulette, keno and more. Whether you prefer roulette, slots, baccarat, 우리카지노

    ตอบลบ

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...