วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

๑ ทศวรรษ ราชภัฏศรีสะเกษ จากป่าพัฒนาเมืองถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา มหาราชา | 10th aniversary rajchapat sisaket city develop from forest


จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ <pr_sk@hotmail.com>
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการ ๑ ทศวรรษ  ราชภัฏศรีสะเกษ  จากป่าพัฒนาเมืองถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา  มหาราชา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสมหามงคล  มีพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  และเพื่อตอบแทนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วยดีมาตลอด  จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ในวันพุธที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ทำดีเพื่อพ่ออำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษ

สืบสานปณิธานของพ่อ "ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ ๑๕ ตุลาคม. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายทิวา รุ้งแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอบจ.ศรีสะเกษ ประธ...