วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สานใจ สานพลัง สร้างท้องถิ่นที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนท้องถิ่น


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>


Clinic   Center   โครงการ  “สานใจ  สานพลัง  สร้างท้องถิ่นที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนท้องถิ่น”   ในพุธ ที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐  น.     เป็นต้นไป       ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ  บ้านโนนสูง   ตำบลกระแชง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

               กิจกรรมประกอบด้วย      การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้     บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ด้านเศรษฐกิจ   การฝึกอาชีพ ให้บริการตัดผม   โดยอี๊ด  สเปเชียล   ช่างผมระดับแชมป์โลก   บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร    บริการซ่อมมือถือ    สาธิตการผลิตไบโอ     ดีเซล    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การแสดงดนตรี   และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

               ในการนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิด  ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ศูนย์ฝึกอบรมและแปลงทดลองเกษตรธรรมชาติ บ้านโนนสูง  ตำบลกระแชง  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ    โดยได้รับเกียรติจาก  นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ราษีไศล

     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริ...