วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

๑ ทศวรรษ ราชภัฏศรีสะเกษ จากป่าพัฒนาเมืองถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา มหาราชา | 10th aniversary rajchapat sisaket city develop from forest


จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ <pr_sk@hotmail.com>
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการ ๑ ทศวรรษ  ราชภัฏศรีสะเกษ  จากป่าพัฒนาเมืองถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา  มหาราชา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสมหามงคล  มีพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา  และเพื่อตอบแทนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วยดีมาตลอด  จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ในวันพุธที่  ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมู่บ้านศีล 5

ศรีสะเกษ  เปิดเวที่แบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ...