วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานีฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน | ubonratchatani childen driving with safty in school

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2554

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13  จังหวัดอุบลราชธานีฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554  ที่โรงเรียนราษีไศล     อำเภอราษีไศล   นายวินัย  สิทธิมณฑล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวิยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  โดยมีรักเรียนโรงเรียนราษีไศลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 100 คน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนราษีไศล     ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย  ถูกกฏจราจร    และมีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ด้วย

****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...