วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศรีสะเกษจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ให้บริการเกษตรกรอำเภอราษีไศล | king kaset clinic rasi

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2554

 ศรีสะเกษจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ให้บริการเกษตรกรอำเภอราษีไศล  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2554  ที่สำนักงานองค์บริหารส่วนตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล   นายวินัย  สิทธิมณฑล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ให้บริการแก่เกษตรกรในเขตตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล   โดยมีเกษตรกรในเขตตำบลเมืองคง  มาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก   มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ  นำเจ้าหน้าที่และคลินิกการเกษตรออกให้บริการเกษตรกรในด้านต่างๆเช่น  คลินิกพืชให้คำแนะนำในการผลิตพืช  วินิจฉัยโรคพืช  การป้องกันและกำจัดโรคพืช   คลินิกดิน  ให้คำแนะนำในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน   คลินิกปศุสัตว์  ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น   คลินิกประมง  ให้คำแนะนำในเรื่องการทำประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  เป็นต้น   การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิดทางการเกษตรกรรม  ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในเขตตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษต่อไป****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...