วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบจ.ศรีสะเกษ ทุ่ม 15 ล้าน หนุนสร้างศูนย์จัดการขยะครบวงจร - ทันสมัย or bor jor sisaket pay 15 million bath for waste management center with modern technology


จาก: กบ ดีเจกบ <djkob95@hotmail.com>
วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554, 15:56
ศรีสะเกษ –  อบจ.ศรีสะเกษ ทุ่ม 15 ล้าน หนุนสร้างศูนย์จัดการขยะครบวงจร - ทันสมัย

            วันนี้ ( 25 ก.พ. 54) เวลา 09.00 น. ดร.วิจารณ์   สิมาฉายา  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมกลุ่มพื้นที่ 1และ 4 (ส่วนขยาย) จ.ศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังบ่อบำบัดขยะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านหนองสาด  ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พื้นที่ 266 ไร่  โดยศูนย์จัดการมูลฝอยนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งค่าเฉลี่ยปริมาณขยะปัจจุบันมีจำนวน  78.03 ตัน / วัน และเฉลี่ย 28,481.40 ตัน/ปี  โดยศูนย์จัดการมูลฝอยนี้ ถูกออกแบบให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 40 ตัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี มีระบบที่ครบวงจรและทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

            นายวิชิต   ไตรสรณะกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อบจ.ศรีสะเกษได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อหาวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด  รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับศูนย์จัดการมูลฝอยกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4  โดยเมื่อปี 2548 ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  จากนั้นได้เสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติสมัยประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18  มิ.ย. 51  เห็นชอบอนุมัติวงเงินสำหรับอุดหนุนโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 152,423,000  ซึ่งรวมเงินสมทบของ อบจ.ศรีสะเกษ ร้อยละ 10  หรือ 15,242,300 ผูกพันปีงบประมาณ 25522554 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยแห่งนี้เมื่อเดือน เม.ย. 2552 แล้วเสร็จปลายปี 2553              ซึ่งศูนย์นี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 40 ตัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี มีระบบที่ครบวงจรและค่อนข้างทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

            “ ศูนย์จัดการมูลฝอยเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง  แต่จะให้ดีที่สุดคือแต่ละครัวเรือนต้องไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย หรือช่วยลดปริมาณให้น้อยที่สุด โดยการคัดแยกขวด ถุงพลาสติก  โลหะ ไปจำหน่าย ส่วนเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก  ถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านก็จะมีส่วนร่วมในการประหยัดงบประมาณส่วนนี้ และนำไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆของประเทศได้ ” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com