วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศรีสะเกษ รับมอบผ้าห่มพระราชทาน | king give blankets for sisaket people

ศรีสะเกษ รับมอบผ้าห่มพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 1,500 ผืน

(22 กุมภาพันธ์ 2554) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เพื่อจัดพระราชทานผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2554  โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น  1,500  ผืน โดยนายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานมอบผ้าห่มปันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ห่างไกลคมนาคม เด็กคนชรา และมีฐานะยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในพื้นที่ อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน  200 ผืน อำเภอบึงบูรพ์ 300 ผืน อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 200 ผืน  อำเภอกันทรลักษ์ 200 ผืน อำเภอเบญจลักษ์ 300 ผืน และที่อำเภอภูสิงห์จำนวน 300 ผืน โดยราษฎรที่ได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใย  พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...