วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอขุขันธ์

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2554

จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอขุขันธ์
เมื่อวันนี้ (15  กุมภาพันธ์  2554) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านสวาย  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  นายพิชัย  ปรีชาพรประเสริฐ   ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ   ได้นำส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด  ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงานในระดับจังหวัด นำบริการต่าง ๆ ได้แก่ งานทะเบียน การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน งานบริการด้านที่ดิน งานบริการด้านถนนและผังเมือง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การคุ้มครองผู้บริโภค การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับสมัครงาน การให้ความช่วยเหลือแนะนำอาชีพ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ รับจดทะเบียนคนพิการ ฝึกอาชีพ การตรวจรักษาโรค บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการตัดผมเสริมสวย บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ รับต่อและชำระภาษีรถยนต์ /บริการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ จนครบทุกอำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่/ชุมชนในภาพรวมต่อไปในอนาคต
****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com