วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมปลอบผู้ประสบภัยจากการสู้รบระหว่างหทารไทยและทหารกัมพูชา ที่บริเวณภูมะเขือ เขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่  16  กุมภาพันธ์  2554

 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมปลอบผู้ประสบภัยจากการสู้รบระหว่างหทารไทยและทหารกัมพูชา ที่บริเวณภูมะเขือ  เขาพระวิหาร  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่ได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4-7  กุมภาพันธ์  2554  ณ บริเวณภูมะเขือเขาพระวิหาร  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเหตุให้ราษฎรในเขตตำบลเสาธงชัย  ตำบลภูผาหมอก  และตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับผลกระทบนั้น

เมื่อคืนวันที่ 15   กุมภาพันธ์   2554   เวลา  18.00 น.  นายสมศักดิ์    สุวรรณสุจริต    ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ  ออกเยี่ยมเยี่ยนปลอบขวัญและมอบถุงยังชีพ  ให้แก่ราษฎรบ้านหนองพี้  บ้านหนองอุดม  บ้านโดนเอาว์และบ้านผือ  ตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  โดยมีราษฎรทั้งสี่หมู่บ้านให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นใจ  ซึ่งราษฎรทั้งสี่หมู่บ้านต่างก็ยืนยันว่าจะไม่อพยพออกจากหมู่บ้าน  หากการสู้ไม่รุนแรง  และจะร่วมมือกันรักษาหมู่ต่อไป
นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า   ตามที่ได้เกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา   ณ บริเวณภูมะเขือเขาพระวิหาร  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  นั้น  ขณะนี้ได้ยุติลงแล้ว  จะมีแต่การปะทะกันด้วยอาวุธชนิดเบา  ไม่อาจเกิดอันตรายต่อราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ระยะห่างไกล  จึงขอให้ราษฎรในเขตตำบลเสาธงชัย  ตำบลภูผาหมอก  และตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  อย่าได้วิตกว่าจะเกิดอันตราย  หากมีการปะทะกันแบบรุนแรง  จังหวัดศรีสะเกษจะแจ้งเหตุให้ทราบและทำการอพยพไปที่ปลอดภัยทันที


****************
บุญทัน / ข่าว
ทองปัก  / ภาพ
ส.ปชส.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com