วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์


จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ <pr_sk@hotmail.com>
วันที่: 28 กรกฎาคม 2554, 13:48

              ด้วยในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฏหมายไทย  ศาลจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น  ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...