วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย

23 ต.ค. 57 เวลา 11.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 57/58 ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณารับรองสิทธิ์ ให้แก่เกษตรผู้มีรายได้น้อยตามสถานที่ตั้งแปลง ตำบลยางชุมน้อย จำนวน 1,271ราย ตำบลคอนกามจำนวน 1,264 ราย ตำบลบึงบอน 1,420 ราย ตำบลโนนคูณ 55 ราย และตำบลกุดเมืองฮาม 17 ราย รวมทั้งสิ้น 3,027 ราย  30,372 ไร่ 2  งาน  ณ ห้องประชุมอำเภอยางชุมน้อย ชั้น 2
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...