วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย

23 ต.ค. 57 เวลา 11.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 57/58 ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณารับรองสิทธิ์ ให้แก่เกษตรผู้มีรายได้น้อยตามสถานที่ตั้งแปลง ตำบลยางชุมน้อย จำนวน 1,271ราย ตำบลคอนกามจำนวน 1,264 ราย ตำบลบึงบอน 1,420 ราย ตำบลโนนคูณ 55 ราย และตำบลกุดเมืองฮาม 17 ราย รวมทั้งสิ้น 3,027 ราย  30,372 ไร่ 2  งาน  ณ ห้องประชุมอำเภอยางชุมน้อย ชั้น 2
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมู่บ้านศีล 5

ศรีสะเกษ  เปิดเวที่แบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ...