วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นายอำเภออุทุมพรพิสัย ออกตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโปร่งสามมัคคี ตำบลโคกจาน

๒๖ พ.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ออกตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโปร่งสามมัคคี ตำบลโคกจาน โดยมีนายภานุวัฒน์ เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา นำเยี่ยมชมสถานศึกษา พร้อมนี้ได้ร่วมหารือเพื่อวางแนวทางในการศึกษา การเพิ่มคุณภาพการศึกษาโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก การลดอุบัติเหตุทางถนนและ การนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ๘ ประการ ในด้านการศึกษา การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งจากการร่วมหารือแนวทาง พบว่าโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีเป็นโรงเรียนที่พลิกโฉมคือนักเรียนชั้นป. ๑ ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักทฤษฎีกุญแจ ๕ ดอกมาปรับใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับแนว การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ ๘ ประการ ของนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 20-26 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com