วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" #sisaket againt corruption


วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา  วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดงานและประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงกิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคธุรกิจ /เอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนทุกสาขา เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5   ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com