วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กันทรลักษ์ จัดประชุมร่วมไทย - กัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน#sisaket

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ภายใต้การอำนวยการของ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่๑ จัดประชุมร่วม ฝ่ายทหาร ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับ ฝ่ายทหาร ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน(people to people  connectivity) กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานบ้านโศขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ - บ้านเฌอเตียลกง ต.จอมกระสาน อ.จอมกระสาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ ย้านโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...