วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการปลูกป่าชุมชน ชาวอุทุมพรพิสัย ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ ที่สาธารณะบ้านหนองแคนดง ม. ๓ ต.สระกำแพงใหญ่ | utumpornpisai sisaket afforest

๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยนายบุญยัง สำแดงภัย นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกชมรมบัณฑิตมสธ.ศรีสะเกษ และนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อกำแพงชาวบ้าน ต.สระกำแพงใหญ่ กว่า ๑๐๐ คน ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ ที่สาธารณะบ้านหนองแคนดง ม. ๓ ต.สระกำแพงใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...