วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
31 ตุลาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
*
*
1. นายประธาน พลโลหะ เกษตรอำเภอห้วยทับทัน พร้อมนายสมาน โพธิ์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และนายอำนาจ อุ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคม โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ปี2559/60 ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในโครงการดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม 65 คน ณ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปีการผลิต 2559/60 โดยนายประเสริฐ รังสี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการผลิต และนายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการจำนวน 250 ราย

3. นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษมอบหมายให้ นางฉันทนา ทองพันชั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายธงชัย หงศรีเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนห่อใบข้าว พร้อมกับให้คำแนะนำแก่เกษตรกร บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

4. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายทวี ฮวบสกุล ปลัดอำเภอขุขันธ์ ปฏิบัติราชการแทนในการประกอบพิธี " สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " ณ วัดอาวอยตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบต.โสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ในการนรีนายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ได้เข้าร่วมพิธี ฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ซึ่งอำเภอขุขันธ์ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศเกษตรกรทำสวนดีเด่นระดับจังหวัด นายสมัย บุญขาว บ้านปรือครันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด(ประเภทข้าวขาวดอกมะลิ 105) บ้านอาลัย ตำบลจะกง
3) รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ไร่นาสวนผสม นายสังคม น้อยสงวน บ้านโสน ตำบลโสน
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เกษตรตำบลดีเด่นระดับจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววันเพ็ญ ชูชี เกษตรตำบลใจดี/โคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

5. นายถิรพุทธิ์ คานทอง เกษตรอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญทุกคน จัดเวทีประชาคมและรับสมัครเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 ปีการผลิต 2559/60) ภาคเช้า เกษตรกรตำบลกระหวันเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม จำนวน 105 คน ภาคบ่าย เกษตรกรตำบลห้วยจันทร์และตำบลโนนสูงเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม จำนวน 150 คน
....................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หน.กยศ.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com