วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระภิกษุอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ได้รับการรักษา หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

สรุปพระภิกษุอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ได้รับการรักษา หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

พระภิกษุที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๘๗ ราย ผลการรักษา
๑.รับยา ๒๓ รูป
๒.รับแว่น ๒๘ รูป
๓.ผ่าต้อเนื้อ๗ รูป
๔.ผ่าต้อกระจก ๒๕รูป
๕.ส่งต่อรักษา รพ.ศรีสะเกษ ๔ รูป


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ..............................       สถานีขนส่งเทศบาล  ร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ อปพร.ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดิน...