วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระภิกษุอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ได้รับการรักษา หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

สรุปพระภิกษุอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ได้รับการรักษา หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

พระภิกษุที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๘๗ ราย ผลการรักษา
๑.รับยา ๒๓ รูป
๒.รับแว่น ๒๘ รูป
๓.ผ่าต้อเนื้อ๗ รูป
๔.ผ่าต้อกระจก ๒๕รูป
๕.ส่งต่อรักษา รพ.ศรีสะเกษ ๔ รูป


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมู่บ้านศีล 5

ศรีสะเกษ  เปิดเวที่แบ่งปันประสบการณ์ในงานทำงานโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยอย่างพอเพียง วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ...