วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สรุปข่าวรอบวัน 22 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปข่าวรอบวัน
22 ธันวาคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ


1.ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ศพก.ยางชุมน้อย และกลุ่มแปลงใหญ่พริกโนนคูณ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการแปลงใหญ่พริก และติดตามการกระบวนการดำเนินงานของ ศพก.ยางชุมน้อย (พืชผัก) ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย นายณพอนันต์ ชุมมวลกิตธวัชเกษตรตำบล นางสาวสุจิตตรา จันทีศิลาประธานกลุ่มแปลงใหญ่พริกโนนคูณ และประธานเครือข่าย ศพก.ยางชุมน้อย และเกษตรกรสมาชิก ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการผลิตหอมแดง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี และสถานการณ์การตลาด ในพื้นที่ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการผลิตกระเทียม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี และสถานการณ์การตลาดกระเทียม ในพื้นที่ ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในการติดตามงานครั้งนี้ มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ศรียันต์ เกษตรอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.นายประธาน พลโลหะ เกษตรอำเภอห้วยทับทัน มอบหมายให้นายอำนาจ อุ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ แจกน้ำหมักชีวภาพ ให้คำปรึกษแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ โดยมีนาย ธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอห้วยทับทันเป็นประธานในการเปิดงาน ณ บ้านอีสร้อย ต.ปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

5.นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอวังหิน ได้นำหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการ"อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ วัดบ้านหนองคู หมู่ 3 ต.โพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาเวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอวังหินร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ) ได้รับมอบหมายจาก Single Command มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

6.นายสุรัตน์ โพธิ์งามเกษตรอำเภอปรางค์กู่พร้อม หัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ผู้จัดการธกส. สาขาปรางค์กู่ ปศุสัตว์ อำเภอปรางค์กู่ ประมง ปลัดเภอปรางค์กู่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภายในสำนักงานเกษตรฯ ร่วมจัดกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตร ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 63 คน เพื่อให้นำปัจจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพ อย่างยั่งยืนต่อไป
..............................
บรรณาธิการข่าว
รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18-19 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com