วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจสอบการบุกรุกป่าพลาญกระทิง เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ มีผู้บุกรุกจำนวน 7 ราย

วันนี้ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว
นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้สั่งการให้ นายสะอาด วงค์รักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าชุด พร้อมด้วย นายพงษ์พิทูร เจริญพันธ์ หัวหน้าอำนวยธรรมอำเภอกันทรลักษ์ นายสุพจน์ ไชยกุฉิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ศก 6 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหานพราน ที่ 23 กองพันทหารราบที่ 13 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ ชป.กร.รส.จว.ศก
นางสาวชนกมล หาญสู้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลาย กำนันตำบลละลาย ผญบ.หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยาว ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอกันทรลักษ์ที่ 9 ร่วมกันตรวจสอบการบุกรุกป่าพลาญกระทิง เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ มีผู้บุกรุกจำนวน 7 รายประกอบ
1.นายแผ้ว อุปมัย ภูมิลำเนา ม.4 บ้านทุ่งยาว ต.ละลาย อ.กนทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2.นายประสิทธิ์ สาธุวงค์
ราษฏรบ้านทุ่งยาว ม.4 ต.ละลาย
3.นายนิยม ศรีน้ำอ้อม บ้านเลฃที่ 57 ม.3 บ้านโคกแกแล ต.ละลาย
เลฃประจำตัวประชาชน 34502 00761 44 8
4.นายจำนงค์ อำคากูล บ้านเลขที่ 11 ม.3 ต.ละลาย เลขประจำตัวประชาชน 33304 00047 70 7
5.นายชม เทียนย้อย บ้านเลขที่ 64 ม.3 ต.ละลาย บัตรประชาชน 33304 00049 59 9
6.นางรักเกียรติ แย้มทรัพย์ บ้านเลขที่ 17 ม.3 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ สปก. อยู่ในพื้นที่พลาญกระทิง จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา แปลงเลขที่ 3 ระวาง ส.ป.ก. ที่2314
7.นางประไพ องอาจ บ้านเลขที่ 59 ม.3 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เลขประชาชน 33304 00046 04 2 เนื้อที่ ส.ป.ก. แปลงเลขที่ 6 ระวาง ส.ป.ก.ที่ 2314 อยู่ในพื้นที่พลาญกระทิง เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 13-19 มิย 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com