วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อำเภอกันทรลักษ์

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในตำบลต้นแบบ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ลงประชาคมจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านกระแชงพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระแชง ตามแนวทางให้ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยตนเอง
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๑๐๕ คน โดยในธรรมนูญหมู่บ้านจะเน้นการปฏิบัติตามมาตรการทางกฏหมาย "๑๐ รสขม" การดูแลบุคคลในครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การขับขี่รถ/การโดยสารรถอย่างปลอดภัย การประชาสัมพันธ์รณรงค์ การกำหนดอัตราความเร็วของรถในเขตชุมชนไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกประเภท ต้องมี พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น โดยนายอำเภอกันทรลักษ์ ได้เพิ่มภาวะผู้นำชุมชน โดยแจ้งประชาชนในหมู่บ้านหากพบเห็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล นายก อบต.กระแชง พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผู้ใดกระทำผิดมาตรการ "๑๐ รสขม" แล้วถูกชาวบ้านถ่ายรูปแจ้งนายอำเภอกันทรลักษ์ จะต้องเสียค่าปรับให้ชาวบ้านคนถ่ายรูป (เป็นค่าปรับ) จำนวน ๑๐๐ บาท
ในการนี้ คณะทำงานประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ บัวพา หน.สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษสาขากันทรลักษ์ (ประธานคณะทำงานโครงการฯ) พร้อมด้วยนายสุพจน์ ไชยกุฉิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นางวรนุช สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดศรีสะเกษสาขากันทรลักษ์ (คณะทำงานฯ) ร่วมดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน จัดทำรัฐธรรมนูญหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการฯ ดังกล่าวด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 28-29 พค 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com