วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ซักซ้อมแผนป้องกันการวางระเบิด

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันการวางระเบิดในสถานที่ราชการ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)

เมื่อ 8 มิ.ย.60 เวลา 11.30 น.
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอขุนหาญภายใต้การอำนวยการของนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอขุนหาญสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครอง,จนท.ปกครอง,สมาชิกอส.อ.ขุนหาญ ที่6 ร่วมกับ กกล.รส.จว.ศ.ก. จนท.ตำรวจ สภ.กันทรอม, จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ รพ.สต.โพธิ์กระสังข์ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันการวางระเบิดในสถานที่ราชการ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ..............................       สถานีขนส่งเทศบาล  ร่วมกับฝ่ายป้องกันฯ อปพร.ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดิน...