วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ซักซ้อมแผนป้องกันการวางระเบิด

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันการวางระเบิดในสถานที่ราชการ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)

เมื่อ 8 มิ.ย.60 เวลา 11.30 น.
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอขุนหาญภายใต้การอำนวยการของนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอขุนหาญสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครอง,จนท.ปกครอง,สมาชิกอส.อ.ขุนหาญ ที่6 ร่วมกับ กกล.รส.จว.ศ.ก. จนท.ตำรวจ สภ.กันทรอม, จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ รพ.สต.โพธิ์กระสังข์ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันการวางระเบิดในสถานที่ราชการ ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...