วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ศรีสะเกษปรับปรุงถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ศรีสะเกษ ซ่อมแซมถนนสายบ้านระกา- บ้านหนองครอง ม.4 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ (ถนนไทสะเทือน)

วันนี้ 9 ส.ค.2560 เวลาประมาณ 16.00 น. นายกฤตกร ถาศักดิ์ ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสมพงษ์ โสดา นายก อบต.ดู่ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ดู่ เพื่อดูการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านระกา- บ้านหนองครอง ม.4 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ (ถนนไทสะเทือน) ซึ่งขณะนี้ อบต.ดู่ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้นแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...