วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Sisaket Green Shop

จังหวัดศรีสะเกษ
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ และ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ

กำหนดเปิด ร้าน "Sisaket Green Shop" ที่หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยให้เป็นโชว์รูมของสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล และเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์อินทรีย์/เกษตรปลอดภัยของเกษตรกร บริหารงานโดยกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษ ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

โดยจะดำเนินการ ดังนี้

1. ร้าน Sisaket Green Shop จะเริ่มเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560
สินค้าประกอบด้วย ข้าว พืช ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร (พิธีเปิด วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.)

2. ทุกวันอาทิตย์ ทีมีถนนคนเดินมารินหนองแคน. เกษตรกรจะนำสินค้ามาจำหน่ายเอง ประมาณ 10 กลุ่ม และ สินค้าของนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตร ฯ
ขอเชิญชวนอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

งานงิ้วศรีสะเกษ 21-28 พฤศจิกายน 2565

 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง เพื่อคว...