วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

ราษีไศล


     วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน ตามแนวทางราชการสะดวก (GECC) “อำเภอวิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Zoom และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ DOPA Channel เพื่อชี้แจงสำนักทะเบียนอำเภอกลุ่มเป้าหมายรวม 65 แห่ง และศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 รวม 152 แห่ง ในการขับเคลื่อนโครงการฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com