วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อุทุมพรพิสัย อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำนา พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว | sisaket farmer utumpornpisa

8 มิ.ย. 58 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย  เป็นประธานการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ทำนาพร้อมนี้นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายเชิด สายหล้าเกษตรอำเภอ ร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หน.ชป.มวลชนสัมพันธ์ นายประถม บึงไกร นายกอบต.หัวช้าง ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรได้รู้หลักและวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 86 ราย ณ อบต.หัวช้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program mvp big c sisaket

รอบหนัง 18 เมย 67 #mvpbigcsisaket #ศรีสะเกษ #sisaketToday www.SonneMart.com