วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศรีสะเกษชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

ศรีสะเกษ ชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้ามาย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สอนสี นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการชีแจง จำนวน 100 คน
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง และระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 8 แห่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผันน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

movie program at sunheng plaza sisaket

รอบหนัง #ซุ่นเฮง วันที่ 19-23 กค 67 #ศรีสะเกษ #sisaketToday  www.sisaketToday.com